Gần nửa tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản

Số liệu từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho thấy, tổng túi tiền FDI đăng ký mới, tăng cường thêm và góp vốn mua cổ phần của phòng đầu tư ngoại đạt mức gần 8,5 tỷ USD. Số này tăng hơn 2,5 lần khi đối chiếu với cùng thời điểm 2018. 

Công nghiệp sản xuất, chế tạo vẫn là ngành hút vốn ngoại lớn nhất, gần 7 tỷ USD. Bất động sản đứng địa thế thứ hai với gần 500 triệu USD được nhà đầu tư đăng ký, chiếm gần 6% tổng túi tiền các nhà đầu tư quốc tế đổ dồn 18 ngành, nghành nghề trong 2 tháng đầu năm mới 2019. 

Theo đơn vị du học đối tác chiến lược đầu tư, Hong Kong và Singapore chia nhau địa thế nhất, nhì trong bản kê các quốc gia, vùng chủ quyền độ rộng hoạt động có dự án bđs đầu tư vào Việt Nam, lần lượt 4,3 tỷ và gần 1 tỷ USD. Hàn Quốc tụt xuống địa thế thứ 3 với 873 triệu USD vốn đăng ký. 

Hà Nội vẫn là địa phương gây thiện cảm vốn ngoại lớn nhất, trên 4 tỷ USD. Kế đến là Tp Hcm hơn 1 tỷ USD. T.BẮC NINH trên khu vực rồi sau đó, gần 542 triệu USD.

Về giải ngân, 2 tháng đầu năm mới các dự án bđs đầu tư trực tiếp quốc tế đã giải ngân được gần 2,6 tỷ USD tăng 10% khi đối chiếu với cùng thời điểm. Con số đó là mức tăng đột biến nhất khi đối chiếu với cùng thời điểm 3 năm trở xuống đây.

Anh Minh

Sưu Tầm: Internet